Okul Öncesi Öğretmenliği

Toplum kalkınmasında eğitimin önemi ve eğitim kalitesinin belirlenmesinde donanımlı ilköğretim öğretmenlerinin rolü tartışmasız çok önemlidir. Bu anlayış doğrultusunda bölümümüz, kuramsal ve mesleki bilgi ile etkin, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerine sahip, çok boyutlu öğrenme ortamları tasarlayıp oluşturabilen, güncel gelişmeleri izleyebilen, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak problem çözebilen, ülke gerçeklerinden haberdar, toplumsal sorunlara duyarlı uzman öğretmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Lisans Eğitimi

Temel Eğitim Bölümü’nde; Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı ve Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans programı bulunmaktadır. Bu programlarda yüksek nitelikli okulöncesi öğretmenlerinin yanı sıra çocuğa ve ailesine hizmet götüren, erken müdahale yaklaşımını benimsemiş, doğru eğitim politikaları üretebilen, farklı kurumlarda çalışabilecek uzmanlar yetiştirmeye odaklı bir eğitim programı uygulanmaktadır.

Öğretim üyelerinin doktora çalışmalarını Amerika Birleşik Devletleri’ndeki saygın üniversitelerde yapmış olduğu bölümümüzde, öğrencilerimiz, mezuniyet sonrasında özel kurumlarda ve devlet kurumlarında öğretmenlik yapabilecekleri gibi, lisansüstü çalışmalar için gerekli donanıma da sahip olarak yetişmektedirler.

Mezunlarımız: 
Mezunlarımız bir kısmı lisansüstü çalışmalarına yurt içindeki ve yurt dışındaki saygın ve seçkin yükseköğretim kurumlarında devam ederken, büyük bir çoğunluğu ise devlet okullarında, eğitim sektöründeki özel kurumlarda, sivil toplum kuruluşlarında ve farklı alanlardaki çeşitli kurumlarda çalışmaktadır.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

PRED

101

Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri I

PRED

102

Okul Öncesi Eğitimin Tarihçesi, Felsefesi ve İlkeleri II

PRED

103

Çocuk Gelişimi Kuramları I

PRED

104

Çocuk Gelişimi Kuramları II

PRED

107

Çocuk Sağlığı ve İnsan Fizyolojisi

ED

101

Eğitime Giriş

PRED

120

Akademik Becerileri Öğrenme

PSY

101

Psikolojiye Giriş

---

---

Sınırsız Seçmeli

AE

112/202

İleri İngilizce II

AE

111/201

İleri İngilizce I

 

 

 

3. DÖNEM

4. DÖNEM

PRED

211

Program Geliştirme II

PRED

210

İlk Çocuklukta Müzik ve Hareket

ED

211

Eğitim Psikolojisi

PRED

212

Program Geliştirme II

ED

221

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Temel İlkeleri

PRED

214

Dil Gelişimi ve Erken Yaşlarda Okuma Yazma

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

PRED

218

Uygulamalı Çocuk Gelişimi

---

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

PRED

234

Çocuklar için Resim Faaliyetleri

TK

221

Türkçe II

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

PRED

313

Erken Müdahale: Kuram ve Uygulama

PRED

320

Araştırma Yöntemleri

PRED

317

Okulöncesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme

PRED

321

Çocuk Edebiyatı

PRED

325

Fen ve Matematik Alanlarında Gelişimsel Deneyimler

PRED

332

İlk Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim II

PRED

331

İlk Çocukluk ve İlköğretim Yıllarında Özel Eğitim I

PRED

380

Çocuk Davranışını Anlama ve Yönlendirme

PRED

348

Toplum Hizmeti

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

 

 

 

7. DÖNEM

8. DÖNEM

PRED

411

Çocuk Gelişimi ve Aile Konularında Uygulamalı Araştırma

PRED

414

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması (2)

PRED

413

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması I

PRED

416

Okulöncesi Eğitimde Aile

PRED

420

Yaratıcı Drama Çalışmaları

PRED

422

Okulöncesi Eğitiminde Öğretmenlik Uygulaması Semineri

PRED

423

Veri Çözümlemesi

PRED

424

Okulöncesi Eğitiminde Yansıtıcı Öğretim

---

---

Bölüm Seçmelisi

   

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
484,67862
Tavan Sıralama: 
1174*
Taban Puan: 
439,58314
Taban Sıralama: 
2449
Okul Birincisi Puan: 
414,67594
Okul Birincisi Sıralama: 
6761
Araştırma Konuları: 
 • Çocuk Gelişimi (zihinsel, sosyo-duygusal, dilsel ve bedensel) ve Eğitimi
 • Anne Babaların Çocuk Yetiştirme Yöntemleri ve Ev Ortamının Çocuk Gelişimine Etkileri
 • Çocukluk Çalışmaları
 • Çocuk Hakları
 • Çocuk Gelişiminde ve Eğitiminde Oyunun Yeri
 • Çocuklarda Toplumsal Cinsiyet ve Cinsel Gelişim
 • Erken Çocukluk Döneminde Ölçme ve Değerlendirme
 • Erken Çocuklukta Çocuk ve Aile Araştırmaları
 • Erken Çocuklukta Motivasyon, Başarı Motivasyonu ve Özdenetim
 • Evlilik ve Çift İlişkilerinin Çocuk Gelişimine Etkisi
 • Erken Çocukluk Döneminde Müdahale Programları ve Değerlendirme
 • Erken Çocukluk Döneminde Uygulanan Farklı Eğitim Programları
 • Erken Çocukluk Kurumlarında Kalite ve Değerlendirmesi
 • Erken Çocukluk ve Temel Eğitim Yıllarında Okuma Kazanımı, Okumanın Dilsel ve Bilişsel Ögeleri – Fonolojik Farkındalık
 • Erken Çocukluk ve Okul Yıllarında Özel Eğitim
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Öğretmen Eğitimi
 • Erken Çocukluk Eğitiminde Dil Hakları ve Politikaları
 • Mülteci, Azınlık ve Göçmen Çocukların Gelişimi ve Eğitimi
 • İlkokula ve Okumaya Hazırlık