Psikoloji

Psikoloji Bölümü

Psikoloji, bir ucu biyolojiye, diğer ucu benlik, topluluk ve kültüre uzanan, birbirinden oldukça farklı araştırma alanlarına sahip bir bilim dalıdır. Psikolojinin araştırmaları; beyin ve zihinsel/duygusal süreçleri kapsadığı kadar, çocuk gelişimi, grup içi iletişim, kültürlerarası farklılıklar, normal dışı davranışların tanımı ve tedavisini de kapsar. Bu nedenle akademik kurumlar, kamuoyu vb. araştırma kuruluşları, firmaların insan kaynakları birimleri, okullar ve eğitim kurumları, klinik ve hastaneler gibi çok çeşitli alanlarda çalışan psikologları görmek mümkündür.

Lisans Eğitimi

Psikoloji Bölümü, öğrenciye modern psikolojinin kuramları, yöntemleri ve teknikleri konusunda sağlam bir temel ve psikolojinin çeşitli alt disiplinlerine ilişkin genel bir tanışıklık sağlayarak kapsamlı bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Program, öğrenciye hem genel bir psikoloji temeli verip, hem araştırma için gerekli becerileri kazandırarak, öğrencilerin farklı çalışmalar yapmasına ve/veya uzmanlaşmak üzere yüksek lisansa devam etmelerine olanak sağlamaktadır.

Bölümümüz öğretim kadrosu 12 tam zamanlı, 5 yarı zamanlı toplam 18 öğretim üyesinden oluşmaktadır. Tüm öğretim üyelerimiz aktif olarak temel ve/veya uygulamalı araştırmalar yapmaktadır. Eğitim kapsamında davranışsal sinirbilim, psikobiyoloji, bilişsel psikoloji, gelişim psikolojisi, sosyal psikoloji ve klinik psikoloji alanlarına ağırlık verilmektedir. Bölümde ayrıca klinik uygulama ve nöropsikolojik değerlendirme imkanı sunan bir Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (BÜPAM - www.bupampsi.boun.edu.tr) bulunmaktadır.

Bölümümüzde her yıl yaklaşık 20 öğrencimize Erasmus ve diğer değişim programları çerçevesinde Avrupa ve Kuzey Amerika’nın en saygın üniversitelerinde deneyim kazanma olanağı sunulmaktadır. Bu değişim programları ayrıca, o üniversitelerdeki öğretim üyelerine öğrencilerimizin yetkinliklerini görme şansı tanımakta ve öğrencilerimizin lisansüstü başvurularında şanslarını önemli derecede yükseltmektedir.

Lisansüstü Eğitim

Bölümümüzde hem “Klinik Psikoloji” dalında hem de “Psikoloji Bilimleri” dalının kapsadığı Gelişim Psikolojisi, Bilişsel Psikoloji, Sosyal Psikoloji ve Öğrenme/Psikobiyoloji olmak üzere 4 farklı alt dalda yüksek lisans ve doktora yapma imkânı bulunmaktadır.

Bölümümüzde sekiz araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. Lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencilerimiz de araştırma ağırlıklı derslerde bu laboratuvarlarda öğretim üyelerinin denetiminde araştırmalarını yürütmektedirler.

 

Bölüm Laboratuvarları: 

http://www.psychology.boun.edu.tr/content/labs  

Bilişsel Süreçler Laboratuvarı

Gelişim Psikolojisi Laboratuvarı

Öğrenme Laboratuvarı

Psikobiyoloji Laboratuvarı

PsikoEpiGenetik Laboratuvarı

Sosyal Psikoloji Laboratuvarı

Bebek ve Çocuk Gelişimi Laboratuvarı

Görsel Algı Laboratuvarı

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın yaklaşık %25-40’ı lisansüstü eğitimlerine devam etmektedir. Lisansüstü eğitimine devam eden mezunlarımız yurtdışında Columbia University, Cornell University, Harvard University, Duke University, Rutgers University, University of Michigan, New York University, University of Toronto, University College London, University of Amsterdam, Utrecht University gibi saygın üniversitelerin doktora programlarına kabul edilmektedirler. Mezunlarımızın çoğu doktoralarını tamamladıktan sonra Türkiye’ye geri dönmektedir. Örneğin, ülkemizdeki özel üniversitelerin Psikoloji bölümlerindeki akademisyenlerin önemli çoğunluğu mezunlarımızdan oluşmaktadır. Mezunlarımız ağırlıklı olarak kamuoyu/pazar araştırma şirketlerinde, insan kaynakları ve danışmanlık firmalarında, yuvalar, eğitim kurumları ve reklam sektöründe de çalışmaktadır. Klinik psikoloji yüksek lisans mezunlarımız ise klinik psikolog olarak sağlık kuruluşlarında ve danışma ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışmaktadırlar.
Ders Programı: 

 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

PSY

111

Psikolojiye Giriş

PSY

112

Psikolojiye Giriş

HIST

105

Çağdaş Dünyanın Oluşumu I

HIST

106

Çağdaş Dünyanın Oluşumu II

MATH

105

Sonlu Matematiğe Giriş

MATH

106

Sosyal Bilimler için Analize Giriş

PHIL

101

Felsefeye Giriş

BIO

152

Modern Biyolojiye Giriş

SOC

101

Sosyolojiye Giriş

---

---

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli

---

---

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli           

 

 

 

3. DÖNEM

4. DÖNEM

PSY

201

İstatistik I

PSY

202

İstatistik II

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

EC

101/102

Ekonomiye Giriş

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

İleri İngilizce/Serbest Seçmeli

TK

222

Türkçe II

TK

221

Türkçe I

 

 

 

5. DÖNEM

6. DÖNEM

PSY

301

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

PSY

304

Deneysel Psikoloji

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

PSY

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

PSY

---

Serbest Seçmeli

PSY

411

Psikolojide Kuramlar

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Batı Dilleri ve Edebiyatları, Siyaset bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, İşletme, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
EA
Kontenjan: 
90+3
Tavan Puan: 
532,68456
Tavan Sıralama: 
77
Taban Puan: 
492,94986
Taban Sıralama: 
1165
Okul Birincisi Puan: 
488,86803
Okul Birincisi Sıralama: 
1397
Araştırma Konuları: 
 • Bebeklikte algısal, sosyal-bilişsel gelişim
 • Çocuklarda bağlanma, dil edinimi, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişim
 • Davranışların belirlenmesinde rol oynayan gen-çevre etkileşimleri
 • Davranışsal düzlemde beynin yönetici fonksiyonları, bellek ve unutma süreçleri, otobiyografik bellek ve yaşlanma sürecinde bellek
 • Görsel algı ve psikofiziksel yöntemler
 • Hayvanlarda öğrenme, koşullanma ve duygusal davranış
 • Kişilerarası ilişkiler (aile içi ve aile dışı)
 • Kültürlerarası psikoloji
 • Müzik algısı ve belleği
 • Müzik-dil-ritim ilişkisi
 • Nöropsikolojik değerlendirme
 • Politik psikoloji, toplumsal bellek
 • Psikobiyolojik düzlemde öğrenme, bellek ve depresyon
 • Psikoterapi
 • Risk altındaki çocuk ve ergenlerin psikososyal uyumu
 • Stres ve afet yönetimi ve danışmanlığı
 • Toplumsal kimlik, gruplararası ilişkiler ve grup dinamiği
 • Zaman algısı