Matematik

Matematik insanlığın her zaman ilgisini çekmiş; bazen sırf meraktan bazen günlük veya teknolojik ihtiyaçlardan doğan güdülerle insan beynini belki de en çok meşgul edegelmiş bir disiplindir. Matematiğin verdiği keyfin yanında, uygulamalı ve teorik mühendislik ve fizik, kimya, genetik gibi temel bilim alanlarından iktisata, bilgisayar bilimlerine, büyük veri problemlerine kadar varan uygulama alanları ise artık tartışmasız bir kesinliktir. Dünyanın her yerinde en gelişmiş araştırma üniversiteleri, araştırma geliştirme faaliyeti yürüten teknoloji şirketleri, bankalar ve finans sektörü için güçlü matematik altyapısına sahip insan kaynağı vazgeçilmez hale gelmiştir. Araştırmaların gösterdiği matematik diplomasının dünyada gittikçe yükselen bir güce sahip olduğudur.

Öğretim Kadrosu ve Araştırma

Bölümümüzün tam zamanlı öğretim üyeleri dünyanın araştırmada güçlü üniversitelerinden doktora derecelerini almış olup, doktora sonrası araştırma dönemlerinde de edindikleri deneyimlerini lisans ve lisansüstü öğrencilerimizle paylaşmaktadırlar. Kadromuzu dinamik, üretken ve kaliteli tutmak için gösterdiğimiz yüksek çabalar sonucunda, bölümümüzün bilimsel kuruluşlardan aldığı proje ve yaptığı yayın sayıları sürekli artmaktadır. Bunun karşılığında lisansüstü öğrenci sayımız gittikçe yükselmektedir.

Mezunlarımız: 
Matematik lisans eğitimini tamamlamış öğrencilerimiz, matematiğin önemli olduğu iktisat, bilgisayar bilimleri, endüstri mühendisliği, felsefe, fizik, finans gibi alanlarda akademik veya diğer türlü bir kariyer amacıyla başvurdukları lisansüstü programlara rahatlıkla kabul edilmektedir. Matematikçi olarak kariyer yapmak isteyen öğrencilerimiz de gerek A.B.D. ve Avrupa üniversitelerinde, gerekse bölümümüzde ve Türkiye’nin diğer önde gelen üniversitelerinde lisansüstü çalışmalarına devam etmektedir. Her türlü alanda kariyerlerine devam eden mezunlarımızın bulundukları ortamların en iyilerinden olduklarını belirtmek gerekir.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

131

Matematik Öğrencileri için Analiz I

MATH

132

Matematik Öğrencileri için Analiz II

MATH

111

Matematiksel Yapılara Giriş

MATH

162

Ayrık Matematik

PHYS**

101

Fizik I

PHYS**

102

Fizik II

---

---

Serbest Seçmeli

CMPE

150

Bilgi İşleme Giriş

AE*/HSS/MLE

111/---

İleri Düzeyde İngilizce I / İnsan ve Toplum Bilimleri / Modern Dil Seçmelisi

AE*/HSS/MLE

112/---

İleri Düzeyde İngilizce II / İnsan ve Toplum Bilimleri / Modern Dil Seçmelisi

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

221

Doğrusal Cebir

MATH

202

Türevsel Denklemler

MATH

231

İleri Analiz I

MATH

222

Gruplar Kuramı

PHYS

201

Fizik III

MATH

234

İleri Analiz II

TK

221

Türkçe I

HSS/MLE

---

İnsan ve Toplum Bilimleri / Modern Dil Seçmelisi

CMPE

150

Bilgi-İşleme Giriş

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

MATH

323

Halkalar, Cisimler ve Galois Kuramı

MATH

338

Karmaşık Analiz I

MATH

331

Metris Uzaylar

MATH

---

Matematik Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

MATH

---

Matematik Seçmeli

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri

---

---

Bilim Seçmelisi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri

 

 

 

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

MATH

---

Matematik Seçmeli

MATH

---

Matematik Seçmeli

MATH

---

Matematik Seçmeli

MATH

---

Matematik Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

MATH

---

Matematik Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

---

---

Bilim Seçmelisi

HSS

---

Sosyal Seçmeli

Not1: Yeterlilik sınavını C ile geçen öğrenciler AE 111 ve AE 112 derslerini almak zorundadır. Yeterlilik sınavını B ve daha üstü ile geçen öğrenciler HSS veya MLE derslerini almak zorundadırlar. MLE dersleri Boğaziçi Üniversitesinde verilen bir dil dersi serisinden alınmalıdır.

Not2: Fizik dersleri üç farklı seriden biri şeklinde seçilir: PHYS 101, PHYS 130, PHYS 201 veya PHYS 101, PHYS 102, PHYS 201, PHYS 202 veya PHYS 121, PHYS 201, PHYS 202. Öğrencilerin bilim seçmelisi ya da serbest seçmeli derslerinden biri olarak PHYS 202 alması tavsiye edilir.

                                  
                                   

 

Çift Anadal Programları: 

Bu önemin farkında olarak Matematik Bölümü, lisans eğitim programını yakın zamanda yenilemiş ve yapılan sadeleştirmeler, Boğaziçi Üniversitesi’nin sunduğu çeşitli derslere ve ders dışı olanaklara alan açmıştır. Öğrencilerimiz bu yeni programla kendilerini geliştirmek için birçok fırsat sahibi olmuştur. Bu süreçte öğrencilerimize akademik danışmanları olan bölüm öğretim üyeleri de destek vermektedir. Bölümümüzün başarılı öğrencileri ayrıca, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Felsefe, Fizik, İktisat ve Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümleriyle çift anadal programlarına kaydolma şansına sahiptir.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
536,88108
Tavan Sıralama: 
1431
Taban Puan: 
505,45742
Taban Sıralama: 
12451
Okul Birincisi Puan: 
492,14081
Okul Birincisi Sıralama: 
20906
Araştırma Konuları: 

Analitik Sayılar Kuramı

Cebirsel Sayılar Kuramı

Fonksiyon Cisimlerinin Aritmetiği

Modüler Formların Aritmetiği

Cebirsel Kombinatorik

Cebirsel Geometri

Modeller Kuramı

Sonlu Grup Temsilleri

Temsil Kuramı

Geometri ve Topoloji

Cebirsel Topoloji

Diferansiyel Geometri

Kompleks Geometri

Kontakt ve Simplektik Geometri

Düşük Boyutlu Topoloji

Sicim Kuramı

Süper Kütleçekim Kuramları

Fonksiyonel Analiz

Sayısal Analiz

Kısmi Türevli Denklemlerin Analizi

Olasılık ve İstatistik