İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği en eski ve temel mühendislik dalı olduğu gibi, İnşaat Mühendisliği Bölümü de Boğaziçi Üniversitesi’nin 1912 yılında kurulmuş ilk mühendislik bölümlerinden birisidir. Köklü geçmişinden kaynaklanan geleneksel mükemmeliyetçiliğini halen sürdüren İnşaat Mühendisliği Bölümü’nün eğitimdeki amacı; temel kuramsal bilgilerle donanmış, kendi kendine öğrenme becerisini geliştirmiş, gözlem yapabilen, sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı çözüm üretip karar alabilen, etik değerleri benimsemiş, iletişim yetenekleri gelişmiş, katıldığı takım ve projelerde liderlik vasıfları ile öne çıkacak mezunlar yetiştirmektir.

Sürekli yenilenen modern eğitim kültürünü benimseyen ve yakından takip eden öğretim üyelerimiz, küçük sınıflarda öğrencileriyle yakın ilişki kurmakta; esnek ve çok yönlü ders programı ve araştırma ve uygulama projeleri yardımıyla gerek tasarım ve uygulama mühendisliği görevlerinde, gerekse araştırma-geliştirme alanında çalışabilecek, ufku açık inşaat mühendisleri yetiştirmektedir.

 Uluslararası tanınırlığa ve mezunlarının uluslararası kurum ve projelerde kendilerine yer bulabilmelerine önem veren Bölümümüzün lisans programı ABET tarafından akredite edilmiştir. İnşaat mühendisliği eğitimi yapı, geoteknik, hidrolik, kıyı-liman, çevre, ulaştırma, yapım yönetimi, mekanik ve malzeme alanlarına uzmanlaşma sağlar. Bununla birlikte bu farklı alanların hem kendi aralarında hem de diğer mühendislik alanları ile ortaklaşa proje üretebilmeleri için gerekli disiplinler arası yaklaşım da Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programının önemli özelliklerinden biridir. Bu kapsamda seçmeli derslerle daha da zenginleştirilen ders programımız, disiplinler arası anlayışı yansıtacak şekilde tasarlanmıştır. Sektörün önde gelen isimlerini barındıran Danışma Kurulu sayesinde endüstri ile ilişkilerini yakın tutan Bölümümüz, paydaşlarından aldığı destek ve geri bildirimleri dikkate alarak lisans programını sürekli güncelleyip geliştirmektedir

  •  

 

 

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde bulunan Yapı, Geoteknik ve Malzeme Laboratıuvarları hem lisans ve lisansüstü seviyede eğitime hem de araştırma ve uygulama projelerine hizmet vermektedir. Bunların yanısıra lisans eğitiminde kullanılan Hidrolik Laboratuvarı ile araştırma projelerinde kullanılan Kıyı, Ulaştırma ve Çevre Laboratuvarları da akademik çalışmalara katkı sağlamaktadır.

Mezunlarımız: 
Mezunlarımız, çeşitli sektörlerde başarılı çalışmalar yapmaktadırlar. İş dünyasında önemli bir ayrıcalığı olan mezunlarımızdan kimileri mühendislik ve müteahhitlik sektörünün en önemli ulusal ve uluslararası firmalarının yurt içi veya yurt dışı projelerinde tasarım, uygulama ve danışmanlık alanlarında çalışmakta, kimi mezunlarımız da inşaat mühendisliği mesleği ile finans, yönetim, emlak geliştirme, pazarlama, enerji, sigortacılık, bilgi teknolojileri gibi dalların kesiştiği noktalarda başarıyla görevler yapmaktadırlar. Mezunlarımızın bir kısmı Bölümümüzde lisansüstü çalışmalar yaparken önemli bir kısmı da lisansüstü çalışmaları için dünyanın önde gelen üniversitelerinden burs almakta ve gittikleri yerlerde üstün başarı göstermektedirler. Yurt dışında ve yurt içinde önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz vardır.
Ders Programı: 

Ders Programı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

CE

101

İnşaat Mühendisliğine Giriş

PHYS

130

Termodinamik ve Modern Fizik

PHYS

101

Fizik I

CHEM

105

Kimyanın Temelleri

CMPE

150

Bilgi İşleme Giriş

ENGG

110

Teknik Resim

EC

101

Mikroekonominin İlkeleri

EC

102

Makroekonominin İlkeleri

3. DÖNEM

4. DÖNEM

MATH

201

Matris Kuramı

MATH

202

Türevsel Denklemler

PHYS

201

Fizik III

CE

212

Mühendislik Malzemeleri

CE

211

Malzeme Bilimi

CE

214

Akışkanlar Mekaniği

CE

231

Yer Bilimi

CE

244

Dinamik

CE

243

Statik

CE

246

Mukavemet

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

CE

303

Olasılık ve İstatistiğe Giriş

CE

322

Çevre Mühendisliği

CE

315

Hidrolik Mühendisliği I

CE

336

Temel Mühendisliği

CE

335

Zemin Mekaniği

CE

354

Betonarme I

CE

355

Yapı Statiği

CE

356

Çelik Yapılar

HSS

---

İnsan ve Toplum Bil. Seçmeli

HSS

---

İnsan ve Toplum Bil. Seçmeli

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

7. DÖNEM

8. DÖNEM

CE

401

Yapım Mühendisliği ve Yönetimi

CE

402

İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi

CE

461

Ulaşım Sistemleri Mühendisliği

CE

492

Proje

CC

--

Bölüm Seçmelisi

CC---Bölüm Seçmelisi

CC

--

Bölüm Seçmelisi

CC

---

Kısıtlı Seçmeli

CC

--

Serbest Seçmeli

CC

---

Serbest Seçmeli

Not: İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

Çift Anadal Programları: 

Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Fizik ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
522,18566
Tavan Sıralama: 
4998
Taban Puan: 
492,74461
Taban Sıralama: 
20471
Okul Birincisi Puan: 
479,43667
Okul Birincisi Sıralama: 
30260
Araştırma Konuları: 
  • Yapı Mühendisliği: yapı davranışı ve tasarımı, deprem risklerinin azaltılması, yapılarda yangın etkileri, yapı sağlığı izleme
  • Zemin ve Temel Mühendisliği: zemin iyileştirme, zemin davranışı ve modellenmesi, geosentetikler
  • Yapı Malzemeleri: yüksek performanslı malzemeler, sürdürülebilir malzeme teknolojileri
  • Yapım Yönetimi: proje yönetimi, risk yönetimi, stratejik ve finansal yönetim, yapı bilgi modellemesi
  • Hidrolik ve Kıyı Mühendisliği: dalga mekaniği, su yollarında kaza risklerinin modellenmesi
  • Çevre Mühendisliği: su kirliliğinin kontrolü ve iyileştirilmesi
  • Ulaştırma Mühendisliği: akıllı ulaşım sistemleri, sürdürülebilir ulaştırma planlaması