Türk Dili ve Edebiyatı

Twitter:  @unibounedebiyat

Edebiyat çalışmaları, insan deneyimlerinin kültürel zenginliğini yakından izlememize olanak sağlar. Bize bu deneyimleri anlamlandırmamızı sağlayacak, aralarındaki benzerlikler ve farklılıkları tanımamıza yardımcı olacak analitik bir dil sunar. Bu bağlamda edebiyat çalışmalarının çıkış noktası, başka birçok sosyal ve beşeri bilimin de bilgi üretme biçiminin altyapısı olan eleştirel düşünme ve yazmadır. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tercih ettiğinizde, Türkiye’de ve Türkçenin yayıldığı coğrafyalarda mevcut zengin edebî kültürü çağdaş edebiyat incelemelerinin yöntem ve ilkeleri aracılığıyla anlama imkanına sahip olacaksınız.

Türkiye’de Türk Dili ve Edebiyatı bölümleri arasında ilk sırada yer alan bölümümüz, edebiyat metinlerini karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir yaklaşımla inceler ve yakın okumayı tarihsel ve kuramsal analizlerle birleştirir. Bölümde edineceğiniz bilgi birikimi, eleştirel düşünme ve analiz etme becerileriyle gerek edebiyatla ilgili alanlarda çalışırken gerek başka bir iş alanı tercih ettiğinizde karşılaşacağınız sorunları gerektiği gibi çözümlemek için kuvvetli bir araç edinmiş  olacaksınız. Farklı disiplinlerle ilişki içinde alacağınız bu eğitim, size içinde yaşadığınız toplumu edebiyat aracılığıyla tanıma ve kendinizi net ve güçlü bir şekilde ifade etme olanağı sunacak.

Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde, geçmiş ve bugünkü Türk dili ve edebiyatı meseleleri  diğer kültür ürünleri ve bilimlerin birikimleri ile beraber ele alınır. Dil ve edebiyatın birer disiplin olarak yöntem ve birikimleri, diğer sosyal ve beşeri bilim alanlarıyla etkileşim içinde, disiplinlerarası yaklaşımlarla ve başka edebî geleneklerle diyalog halinde öğrenilir. Öğrencilerimizi bu çok yönlü öğrenime, hem ulusal hem de uluslararası boyutlarda akademik etkileşime açık bir öğretim kadrosu yönlendirir. Öğretim kadromuzun gerek üniversite içi gerek üniversite ötesi işbirliği ve etkileşime açıklığı, öğrencilerin eğitim ve yönlendirilmesinde en güçlü özelliklerimizden biridir.

Değişim programlarıyla öğrencilerimiz lisans ve lisansüstü öğrenimleri sırasında yurt dışındaki üniversitelerde eğitime katılarak deneyim kazanmakta, yurt dışından Türkiye’ye gelen çok sayıda Türkoloji ve Osmanlı-Türkiye Çalışmaları öğrencisi de bölümümüzü tercih etmektedir.

Bölümümüzde bir yandan geçmişin edebiyat birikimi ve teorileri öğretilirken, diğer yandan da yeni yaklaşımlar değerlendirilerek edebiyat kuramları ve eleştiri yöntemleri üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bu doğrultuda, çağdaş yazar ve araştırmacılar davet edilerek öğrencilerimizle buluşmalarına özen gösterilmektedir.

Öğrenci-öğretim üyesi ilişkisi tüm Boğaziçi Üniversitesinde olduğu gibi bölümümüzde de önemli bir ayrıcalıktır. Öğrencilerimizin yalnızca Türkçenin ve edebiyatın sorunlarıyla ilgili değil, yaşadığı zamanın sorunlarına da çok yönlü ve farklı açılardan bakabilen, yaratıcı ve bağımsız düşünen, etik değerlere bağlı ve sorumlu bireyler olarak mezun olmasını hedefliyoruz.

Mezunlarımız

Mezunlarımız yurt dışında Harvard Üniversitesi,  Washington Üniversitesi, Indiana Üniversitesi, Princeton Üniversitesi, Leiden Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Tübingen Eberhard Karls Üniversitesi gibi saygın üniversitelerin lisansüstü programlarına burslu olarak kabul edilmektedir. Lisansüstü çalışmalarını tamamlayan mezunlarımız devlet, vakıf veya yurt dışındaki üniversitelerde akademik kariyerlerine devam etmekte ya da Türkçe dersi okutmanı olabilmektedir.

Akademik kariyer yapmayı tercih etmeyen mezunlarımız ise ağırlıklı olarak resmî veya özel kuruluşların arşiv ve kütüphanelerinde araştırmacı; başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere farklı bakanlıklarda uzman ve araştırmacı; yayıncılık sektöründe metin çevirmeni, redaktör ve editör; reklam ve medya sektöründe metin yazarı; medya kuruluşlarında kültür, sanat programları hazırlayıcısı; çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimlerinde -hizmet içi eğitim aldıktan sonra- uzman olarak çalışmaktadır.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

TKL

101

Osmanlı Türkçesi I

TKL

102

Osmanlı Türkçesi II

TKL

103

Türk Dili ve Grameri I

TKL

104

Türk Dili ve Grameri II

TKL

107

Metin Çözümlemesine Giriş

TKL

108

Türk Yazı Teknikleri

LING

111

Dile ve Dilbilime Giriş I

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

HSS/

AE

---/

111

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi/

İleri İngilizce I

HSS/

AE

---/

112

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi/

İleri İngilizce II

3. DÖNEM

4. DÖNEM

TKL

201

Türk Edebiyatında Araştırma Yöntemleri

COMP

---

Bölüm Dışından Bölümü Destekleyici Ders

TKL

204

Divan Edebiyatında Türler

TKL

205

Divan Şiirini Çözümleme Yöntemleri

TKL

211

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma I

TKL

212

Türk Edebiyatında Çağdaşlaşma II

TKL

213

Türk Dilleri ve Lehçeleri I

TKL

214

Türk Dilleri ve Lehçeleri II

HIST

235

Osmanlı Kültür Tarihi

TKL

217

Eski Anadolu Türkçesi

PHIL

111

Antikçağ ve Ortaçağ Felsefelerine Giriş

PHIL

112

Felsefeye Giriş II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

TKL

301

Edebiyat Kuramı ve Uygulamalı Eleştiri I

TKL

302

Edebiyat Kuramı ve Uygulamalı Eleştiri II

TKL

309

Cumhuriyet Dönemi Türk Şiiri

TKL

312

Türk Halk Edebiyatı II

TKL

311

Türk Halk Edebiyatı I

TKL

314

Divan Edebiyatı II

TKL

313

Divan Edebiyatı I

LING

314

Çağdaş Türkçe’nin Sözdizimi ve Anlam Yapısı

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

SCI

---

Bilim Seçmelisi

SCI

---

Bilim Seçmelisi

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

 

 

 

7. DÖNEM

8. DÖNEM

TKL

409

Eski Türk Edebiyatında Nesir

 

TKL

434

Modern Türk Edebiyatında Roman

TKL

414

Tanzimat Romanı

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

TKL

433

Modern Türk Edebiyatında Kısa Hikâye

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

HSS

---

İnsan veya Toplum Bilimleri Seçmelisi

TKL

---

Bölüm Seçmelisi

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

---

---

Serbest Seçmeli

                                

 

Çift Anadal Programları: 

Batı Dilleri ve Edebiyatları ve Tarih Bölümü ile çift ana dal programları mevcuttur.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SÖZ
Kontenjan: 
60+2
Tavan Puan: 
503,91685
Tavan Sıralama: 
175
Taban Puan: 
451,35193
Taban Sıralama: 
1596
Okul Birincisi Puan: 
425,16038
Okul Birincisi Sıralama: 
4396
Araştırma Konuları: 

Eski Türk Edebiyatı

  • Divan şiiri ve nesri
  • Divan edebiyatında türler
  • Tasavvuf edebiyatı

Yeni Türk Edebiyatı

  • Çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri
  • Modern türler: Roman, kısa öykü, şiir, tiyatro
  • Anlatıbilim

Halk Edebiyatı

  • Tekke edebiyatı 
  • Halk hikâyeleri