Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, üretim ve hizmet sistemlerinin daha verimli, etkin, düşük maliyetli ve hatasız çalışmaları için bilimsel yöntemler geliştirir ve uygular. Endüstri Mühendisliği, sistemlerin sadece fiziksel yönlerini değil, organizasyon, planlama, malzeme-bilgi akışı, insan-makina ilişkileri, kalite güvencesi gibi boyutlarını da ele alır ve inceler. Bir anlamda da kuruluşlarda yönetim ile teknik işlemler arasında köprü işlevi görür.

Bölümümüz misyonunu, “Öğrencilere, üretim, hizmet ve sosyo-ekonomik sistemlerin tasarımına, yönetimine ve karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik temel bilimsel yöntemleri sunmak; öğrencilerde sistem yaklaşımı, yaratıcı-eleştirel düşünce, takım çalışması ve liderlik kavramlarını geliştirmek; etik, sosyal ve çevresel bilinçlenmeyi yeşertmek; bilimsel gelişme için gerekli bilgi ve araştırma temelini sağlamak ve tüm bu beceri ve bilgileri topluma yaymak” olarak belirlemiştir. 

1998, 2004, 2010 ve son olarak 2016’da Uluslararası Mühendislik Akreditasyon Kurulu ABET sertifikasyonu alan bölümde öğrenci ders değerlendirmeleri tüm derslerde titizlikle uygulanmakta; öğrenci ve mezunlarla düzenli toplantılar yapılmaktadır. Bölümümüzde öğrenci odaklı eğitim felsefesinin bir gereği olarak öğrenci danışmanlığı sistemi, derslerin tümüyle bizzat öğretim üyelerince verilmesi, öğrenci temsilciliğinin desteklenmesi sağlanmaktadır.

Tam zamanlı öğretim üyelerimiz doktora derecelerini ABD, Avrupa ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden almıştır. Bölümde ayrıca yurtdışı üniversitelerden geçici misafir öğretim üyeleri ve yurtiçi üniversitelerle sanayiden gelen yarı zamanlı öğretim üyeleri görev almaktadır.

Bölüm Laboratuvarları: 

Bölüm bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrencileri için bilgisayar laboratuvarlarının yanı sıra 5 adet araştırma laboratuvarı bulunmaktadır. 

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın %31’i lisans eğitimi sonrasında iş hayatına atılırken, %69’u lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Mezunlarımızın büyük bir kısmı üretim planlama, bilişim teknolojileri, satış/pazarlama, finans, tedarik zinciri/lojistik gibi iş sahalarında çalışmakta olup bunların büyük çoğunluğu yönetici konumunda bulunmaktadır. Birçok mezunumuz, Columbia University, Princeton University, Stanford University, University of California-Berkeley, MIT, Georgia Tech, London School of Economics gibi dünyanın en seçkin üniversitelerinin lisansüstü programlarına burslu kabul edilmektedir. Ayrıca yurtdışında önde gelen üniversitelerde öğretim üyeliği yapan çok sayıda mezunumuz bulunmaktadır.
Ders Programı: 
                              

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz (1)

MATH

102

Analiz (2)

MATH201Matris KavramıPHYS201Fizik

PHYS

121

Mekanik ve Termodinamik: Giriş

CMPE

150

Bilgi-İşleme Giriş

ENGG

110Teknik Resim

CHEM

105

Kimyanın Temelleri

AE

111/112*

221/222*

İleri Düzeyde İngilizce I, II

Eleştirel Okuma I, II

IE

120

Endüstri Mühendisliği: Giriş ve Ön Bilgilendirme

3. DÖNEM

4. DÖNEM

IE

201

Orta Düzey Programlama

MATH

202

Diferansiyel Denklemler

IE202Yöneylem Araştırması (1)IE256Endüstri Mühendisleri için İstatistik

IE

255

Endüstri Mühendisleri için Olasılık

IE

220

İmalat Malzemeleri ve Süreçleri

AD

216

Finansal Muhasebe ve Maliyet Muhasebesi

IE

203Yöneylem Araştırması (2)

EC

101

Mikroekonominin İlkeleri

EC

 

202Makroekonominin İlkeleri

TK

221

Türkçe I

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

IE

341

Mühendislik Ekonomisi

IE

313

Tedarik Zinciri Yönetimi

IE

306

Sistem Benzetimi

IE

 --

Uzmanlaşma Dersi

IE

312

Tesis Tasarımı ve Planlama

IE

 --

Bölüm Seçmeli Dersi

HSS

 --

Sosyal Bilimler Seçmelisi

IE

 --

Bölüm Seçmeli Dersi

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (1)

HSS

 --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli

 

 

 

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2)

7. DÖNEM

8. DÖNEM

IE

423

 

Kalite Mühendisliği

IE

492

Bitirme Projesi

IE

--Uzmanlaşma Dersi

IE

 --

Bölüm Seçmeli Dersi

IE

 --

Uzmanlaşma Dersi

 --

 --

Serbest Seçmeli Ders

IE

--Bölüm Seçmeli Dersi

CC

 --

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

CC

 --

Tamamlayıcı Seçmeli Ders

HSS

 --

Sosyal ve Beşeri Bilimler Seçmeli Dersi

                             
                             

Bölüm Seçmeli Ders Alanları: Yöneylem Araştırması, Üretim/İmalat Sistemleri, Sistem Modelleme, Ergonomi, Finansal Modelleme, Enerji Modelleme

Bölüm Uzmanlaşma Ders Konuları: Rassal Modeller, Dinamik Sistemler, Ergonomi, Doğrusal Olmayan Modeller, İstatistiksel Tahmin

Not1: Yeterlik sınavını C ile geçen veya bu not ile muaf tutulan öğrenciler AE 111/AE 112 derslerini almak zorundadır. Yeterlik sınavını B ve A ile geçen veya bu notlarla muaf tutulan öğrenciler ise AE 221/AE 222 dersini almak zorundadır.

Not2: Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun olabilmek için 60 gün staj zorunluluğu vardır.

Çift Anadal Programları: 

Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Fizik, Kimya ve Matematik bölümleri ile çift anadal programları sunulmaktadır.

Yandal Programları: 

Bölüm öğrencileri lisans eğitimlerinde Endüstri Mühendisliği ana dalının yanında üniversite bünyesinde sunulan Ekonomi, İşletme, Makine Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği gibi yandal programlarına da katılabilmektedirler.

Değişim Programı: 

Öğrencilerimiz, üniversitenin genel ve bölümün özel değişim anlaşmaları ile Avrupa, Kuzey Amerika ve Asya Pasifik bölgelerinini alanımızdaki en güçlü üniversitelerinde bir dönem değişim programı imkânından yararlanmaktadırlar.

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
70+2
Tavan Puan: 
553,56378
Tavan Sıralama: 
56
Taban Puan: 
537,91688
Taban Sıralama: 
1263
Okul Birincisi Puan: 
537,01523
Okul Birincisi Sıralama: 
1406
Araştırma Konuları: 
 • Bilgisayar Destekli İmalat
 • Enerji Planlama
 • Ergonomi
 • Finansal Modelleme
 • Tedarik Zinciri Yönetimi
 • İş Analitiği, Veri Madenciliği, Veri Analitiği
 • Lojistik Planlama
 • Optimizasyon
 • Sezgisel Yöntemler
 • Sistem Dinamiği
 • Sosyo-Ekonomik Sistemler