Fen Bilgisi Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü / Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin devlet ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları zorunlu derslerin yanı sıra, kendilerini geliştirmek amacıyla ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Öğretim kadromuz matematik ve fen öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, öğretim tasarımı ve öğretmen eğitimi gibi konularda uluslararası ve ulusal düzeyde bilimsel araştırmalar yürütmekte ve verdikleri alan eğitimi derslerine ilişkin araştırmaları takip ederek derslerini sürekli olarak güncellemektedirler.

 

Mezunlarımız: 

Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve devlet eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında matematik ve fen eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.

Ders Programı: 

1. DÖNEM

 

2. DÖNEM

 

MATH 101

Analiz I

MATH 102

Analiz II

PHYS 101

Fizik I

PHYS 102

Fizik II

SCED 120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

--

Sınırsız Seçmeli

ED 101

Eğitime Giriş

AE 112

İleri İngilizce II / Tamamlayıcı Seçmeli

AE 111/ --

İleri İngilizce I / Sosyal Bilimler Seçmeli

PHYS 225

Yeryüzü Bilimine Giriş I

3.DÖNEM

 

4.DÖNEM

 

BIO 101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji I

BIO 102

Hücresel ve Moleküler Biyoloji II

MATH 201

Matris Kuramı

BIO 106

Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

PHYS 201

Fizik III

CHEM 104

Genel Kimya II

CHEM 103

Genel Kimya I

CHEM 109

Genel Kimya Laboratuvarı

ED 211

Eğitim Psikolojisi

ESC 301

Çevre Boyutu

TK 221

Türkçe I

SCED 282

Matematik ve Fende Öğretim İlke ve Yöntemleri

 

 

TK 222

Türkçe II

5.DÖNEM

 

6.DÖNEM

 

ED 221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

CET 360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

PRED 310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

SCED 348

 

Toplum Hizmeti

SCED 351

 

Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları

HSS--

Sosyal Bilimler Seçmelisi

HTR 311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR 312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

BIO 201

Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik

SCED 370

 

Matematik ve Fen Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

SCED 320

Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri I

SCED 342

Fen Bilimlerinde Öğretim Yöntemleri II

7.DÖNEM

 

8.DÖNEM

 

ED 401

Sınıf Yönetimi

HSS--

Sosyal Bilimler Seçmelisi

SCED 404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

SCED 462

Fen Öğretmenliği Uygulaması

SCED 450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

SCED 301

Vardamlı İstatistik I

-- / --

Tamamlayıcı Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

-- / --

Sınırsız Seçmeli

 

Çift Anadal Programları: 

Aktif çift anadal programı bulunmamaktadır.

İstatistikler

2022
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
40+1
Tavan Puan: 
442,82005
Tavan Sıralama: 
62986
Taban Puan: 
422,65059
Taban Sıralama: 
82159
Okul Birincisi Puan: 
396,58912
Okul Birincisi Sıralama: 
110000
2021
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
394,58692
Tavan Sıralama: 
48072
Taban Puan: 
349,48615
Taban Sıralama: 
92521
Okul Birincisi Puan: 
296,00679
Okul Birincisi Sıralama: 
171085
2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
462,14777
Tavan Sıralama: 
44168
Taban Puan: 
412,82617
Taban Sıralama: 
87428
Okul Birincisi Puan: 
370,66164
Okul Birincisi Sıralama: 
131636
Araştırma Konuları: 
 • Matematiksel, bilimsel ve eleştirel düşünme
 • Öğretmenin öğrenmesi, öğretmen kimliği ve mesleki gelişimi
 • Matematik ve fen öğretiminde ve öğreniminde teknoloji kullanımı
 • Fen eğitiminde görselleştirme
 • Fen eğitiminde kavramsal öğrenme
 • Fen eğitiminde argümantasyon
 • Matematik ve fen eğitiminde ölçme ve değerlendirme
 • Matematik ve fen eğitiminde problem çözme
 • Matematik ve fen eğitiminde program tasarımı
 • Fen eğitiminde sosyobilimsel konular
 • Fen eğitiminde bilimin doğası
 • Erken yaşlarda matematik öğrenimi ve öğretimi
 • Fen eğitiminde epistemoloji
 • Matematik ve fen eğitiminde üstbiliş ve özdüzenleme
 • Matematik öğretiminde ve öğretmen eğitiminde sanal gerçeklik kullanımı
 • STEM Eğitimi
 • Fen eğitiminde bilim iletişimi
 • Olasılık ve istatistik eğitimi