Fen Bilgisi Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı

Matematik, fizik, kimya ve fen bilimleri alanlarında nitelikli öğretmen yetiştirmek amacıyla geliştirilmiş olan eğitim programı; alan bilgisi, meslek bilgisi ve genel kültür olmak üzere üç temel grupta dersler içermektedir. Fen Edebiyat Fakültesi tarafından verilen alan dersleriyle, öğretmen adaylarının fizik, kimya ve matematik alanlarında derinlemesine bilgi sahibi olmaları hedeflenmektedir. Eğitim Fakültesi tarafından verilen meslek bilgisi dersleri ise, genel eğitim ve alan eğitimi dersleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel eğitim derslerinde eğitim ve öğretimle ilgili genel kuramlar; alan eğitimi derslerinde ise fizik, kimya, fen bilgisi, ilköğretim matematik ve ortaöğretim matematik eğitimi alanlarında özelleşmiş öğrenme kuramları ve öğretim yöntemleri ele alınmaktadır. Bölüm eğitimi kapsamında öğrencilere; bazı meslek bilgisi derslerinin parçası olarak seçkin resmi ve özel okullarda gözlem ve uygulama yapma olanağı sunulmaktadır. Öğrenciler aldıkları programların yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda farklı alanlarda kendilerini geliştirmek amacıyla üniversitemizin diğer birimlerince sunulan seçmeli derslerden de yararlanabilmektedirler.

Bölümümüz, değişen eğitim programlarına ve iletişim teknolojilerine uyum sağlayabilen, araştırma ve sorgulama alışkanlığına sahip, öğretmenlik becerileri açısından üstün nitelikli, iletişim becerileri kuvvetli, kendini yenileyebilen, gelişmelere açık ve alanlarında önemli görevler üstlenen bireyler yetiştirmektedir.

Öğretim Kadrosu

Fen ve matematik öğretmenliği meslek derslerini veren öğretim kadromuz ayrıca fen ve matematik öğrenimi ve öğretimi, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme ve öğretmen eğitimi gibi konularda da bilimsel araştırmalar yapmaktadır.

 

Mezunlarımız: 
Mezunlarımızın büyük çoğunluğu seçkin özel ve resmi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmaktadır. Bir kısmı da iş dünyasında bilişim teknolojileri ve finans gibi alanlarda çalışmaktadır. Akademik kariyerini sürdüren mezunlarımız ise, yurtiçi veya yurtdışında saygın yükseköğretim kurumlarında fen ve matematik eğitimi, eğitim teknolojisi ve ölçme-değerlendirme alanlarında lisansüstü eğitim çalışmalarına devam etmektedirler.
Ders Programı: 

1. DÖNEM

2. DÖNEM

MATH

101

Analiz I

MATH

102

Analiz II

PHYS

101

Fizik I

PHYS

102

Fizik II

SCED

120

Matematik ve Fen Eğitimine Akademik Hazırlık

ENG

101

Bilgisayara Giriş

ED

101

Eğitime Giriş

AE

112

İleri İngilizce II / Tamamlayıcı Seçmeli

AE/

---

111/ ---

İleri İngilizce I / Sosyal Bilimler Seçmeli

---

 

Sosyal Bilimler Seçmeli

3. DÖNEM

4. DÖNEM

BIO

101

Hücresel ve Moleküler Biyoloji I

BIO

102

Hücresel ve Moleküler Biyoloji II

MATH

201

Matris Kuramı

BIO

106

Hücre Biyolojisi Labaratuvarı

PHYS

201

Fizik III

CHEM

104

Genel Kimya II

CHEM

103

Genel Kimya I

CHEM

109

Genel Kimya Labaratuvarı

ED

211

Eğitim Psikolojisi

ESC

301

Çevre Boyutu

TK

221

Türkçe I

SCED

282

Okul-içi ve Okul-dışı Ortamlarda Fen Eğitimi

 

 

 

TK

222

Türkçe II

5. DÖNEM

6. DÖNEM

ED

221

Rehberlik ve Danışmanlığın Temelleri

CET

360

Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

PRED

310

Erken Dönem ve İlkokul Yıllarında Özel Eğitim

 SCED

 

348

Toplum Hizmeti

SCED

 

351

Fen Eğitiminde Laboratuvar Uygulamaları

SCED

320

Fen ve Matematikte Öğretim Yöntemleri

HTR

311

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I

HTR

312

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II

BIO

201

Evrim ve Biyolojik Çeşitlilik

---

---

Sınırsız Seçmeli

HSS

---

Sosyal Bilimler Seçmelisi

SCED

370

Fen ve Matematik Öğrenmede Durum Saptama ve Değerlendirme

7. DÖNEM

8. DÖNEM

ED

401

Sınıf Yönetimi

SCED

444

Matematik ve Fen Eğitiminde Uygulamalı Araştırma

SCED

404

Fen ve Matematik Eğitiminde Araştırma Yöntemleri

 SCED

462

Fen Öğretmenliği Uygulaması

SCED

450

Matematik ve Fen Alanları Öğretiminde Okul Deneyimi

SCED

464

Fen Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Semineri

 SCED

461

Fen Bilimleri Öğretim Metodları

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Tamamlayıcı Seçmeli

---

---

Sınırsız Seçmeli

 

İstatistikler

2020
Puan Türü: 
SAY
Kontenjan: 
50+2
Tavan Puan: 
462,14777
Tavan Sıralama: 
44168
Taban Puan: 
412,82617
Taban Sıralama: 
87428
Okul Birincisi Puan: 
370,66164
Okul Birincisi Sıralama: 
131636
Araştırma Konuları: 
 • Bilimsel eleştirel düşünme
 • Fen ve matematik öğretiminde teknoloji kullanımı
 • Fen ve matematikte öğretim yöntemleri
 • Görselleştirme
 • Kavram yanılgıları
 • Kavramsal öğrenme
 • Matematiksel düşünme
 • Öğretmen eğitimi
 • Ölçme ve değerlendirme
 • Problem çözme
 • Program geliştirme
 • Teknolojiye dayalı öğrenme
 • Üstün yeteneklilerin özellikleri ve eğitimi